Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_Letnia szkoła pisania (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

05-07-2021, 06-07-2021, 07-07-2021, 08-07-2021, 09-07-2021

Termin

5 - 9 lipca 2021

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (5 dni zajęć)

5-8 lipca - godz. 8:00-12:15 (w tym 2 przerwy 9:15-9:30 i 10:45-11:00)

9 lipca - godz. 8:00-11:30 (w tym 2 przerwy 9:00-9:15 i 10:15-10:30)

 

Forma zajęć

praca w grupie, praca indywidualna, prezentowanie przygotowanych zadań, elementy dyskusji o poruszanych zagadnieniach. Intensywność zajęć nie pozwala na dodatkowe prace domowe, ale w czasie zajęć będziemy aktywnie wykorzystywać czas.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

osoby, które chciałyby w formie intensywnego kursu odświeżyć kwestie związane z poprawnym formułowaniem wypowiedzi na piśmie w języku angielskim

 

Cele

przypomnienie i rozwinięcie umiejętności budowania zdań złożonych pisania maili, listów, elementy raportu

 

Program

każdy dzień poświęcony będzie innemu zagadnieniu (m.in. zdania proste i złożone, wyrażenia łączące, budowa akapitu, wyrażenia charakterystyczne dla korespondencji, język raportu). Uczestnicy będą na bieżąco wykonywać zadania, aktywnie biorąc udział w pracach grupy.