Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski_Letnia szkoła pisania (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

04-07-2022, 05-07-2022, 06-07-2022, 07-07-2022, 08-07-2022

Termin

4-8.07.2022

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (5 dni zajęć)

  • 4-7 lipca - godz. 8:00-12:15 (w tym 2 przerwy 9:15-9:30 i 10:45-11:00)
  • 8 lipca - godz. 8:00-11:30 (w tym 2 przerwy 9:00-9:15 i 10:15-10:30)

 

Forma zajęć

praca w grupie, praca indywidualna, prezentowanie przygotowanych zadań, elementy dyskusji o poruszanych zagadnieniach. Intensywność zajęć nie pozwala na dodatkowe prace domowe, ale w czasie zajęć będziemy aktywnie wykorzystywać czas.

Liczba uczestników

8 osób

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

osoby, które chciałyby w formie intensywnego kursu odświeżyć kwestie związane z poprawnym formułowaniem wypowiedzi na piśmie w języku angielskim

 

Cele

Przypomnienie i rozwinięcie umiejętności budowania zdań złożonych, pisania maili, listów, elementy raportu.

Odświeżenie – w formie intensywnego kursu – kwestii związanych z poprawnym formułowaniem wypowiedzi na piśmie w języku angielskim.

 

Efekty szkolenia

Uczestnik kursu potrafi rozpoznać zdania złożone różnego typu, zbudować poprawnie krótki akapit, zastosować wyrażenia charakterystyczne dla listu/maila, rozróżnić formalny i codzienny styl wypowiedzi, opracować krótki raport z uwzględnieniem danych.

Program

Każdy dzień poświęcony będzie innemu zagadnieniu ( m.in. zdania proste i złożone, wyrażenia łączące, budowa akapitu, wyrażenia charakterystyczne dla korespondencji, język raportu). Uczestnicy będą na bieżąco wykonywać zadania, aktywnie biorąc udział w pracach grupy.

Praca w grupie , praca indywidualna, prezentowanie przygotowanych zadań, elementy dyskusji o poruszanych zagadnieniach.

Intensywność zajęć nie pozwala na dodatkowe prace domowe, ale w czasie zajęć będziemy aktywnie wykorzystywać czas.