Kursy językowe ONLINE LIVE

Chcesz:

 • rozpocząć naukę języka obcego?
 • odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności językowe nabyte kilka lat temu?
 • opanować język obcy na poziomie zaawansowanym lub specjalistycznym?
 • odbyć kurs językowy dostosowany do Twoich potrzeb zawodowych?
 • uczyć się wspólnie z osobami pracującymi w administracji?

Jeśli tak, oferta językowa KSAP jest ofertą właśnie dla Ciebie! 

Znajdź kurs w wyszukiwarce szkoleń

Kursy z języków

 • angielskiego
 • francuskiego
 • niemieckiego

Szkolenia językowe prowadzone są w formule ONLINE LIVE  przy użyciu aplikacji MS Teams. Uwzględniając metodykę nauczania ograniczamy liczebność uczestników w grupie do 9 osób.

Formy kursów

 • semestralne kursy językowe
  • semestr wiosenny (marzec – czerwiec) lub jesienny (wrzesień – grudzień)
  • 50 godzin dydaktycznych w semestrze
  • praca równomiernie rozłożona, mniej intensywna, ale przez dłuższy okres - zajęcia 2 razy w tygodniu, 180 minut tygodniowo
  • liczebność grup: 6-9 osób
  • cena 1350.00 zł
  • dowiedz się więcej na temat konkretnych kursów, terminów i opłat
    
 • specjalistyczne warsztaty językowe
 • intensywne treningi językowe (oferta akualizowana w trakcie semestru)
  • 10 godzin dydaktycznych
  • krótkie, profilowane szkolenia mające na celu opanowanie lub odświeżenie umiejętności lub pogłębienie wiedzy na konkretny temat
  • 3 dni zajęć w tygodniu po 150 minut 
  • liczebność grup: 6-8 osób
  • cena 550.00 zł 
  • dowiedz się więcej na temat treningów online live

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia przyjmowane są zasadniczo 3 razy w roku w terminach wskazanych w ofercie (około 30 stycznia – semestr wiosenny, około 10 czerwca – kursy wakacyjne i około
  30 sierpnia – semestr jesienny) . Poza tymi terminami, w miarę wolnych miejsc, możliwa jest dodatkowa kwalifikacja na intensywne treningi językowe rozpoczynające się
  w trakcie semestru 
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych - z wyjątkiem intensywnych treningów językowych  -  przed datą rozpoczęcia zajęć.
  Po tym terminie
  – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości.

Kwalifikacja do grup

Aby zapewnić najwyższą efektywność nauki musimy zadbać o zakwalifikowanie uczestników do odpowiednich grup. Kwalifikacja odbywa się następująco:

 • semestralne kursy językowe
  • test kwalifikacyjny (online)
 • wakacyjne kursy językowe, specjalistyczne warsztaty językowe i intensywne treningi językowe
  • rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez koordynatora nauczania języka obcego
    
  • UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
   • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu)
   • posiadają certyfikat znajomości języka obcego (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres magdalena.scislowska@ksap.gov.pl)

Opłata za kurs

 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcyna podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu szkolenia
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć – przelewem na konto

  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu

Kursy językowe dla absolwentów KSAP

 • absolwenci kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) mogą uczestniczyć w otwartych, ofertowych kursach językowych na ogólnych zasadach z uwzględnieniem 10% rabatu
 • dedykowane kursy językowe mogą zostać uruchomione dla absolwentów pod warunkiem zebrania co najmniej 6-osobowej grupy na zbliżonym poziomie znajomości danego języka 

Wymagania techniczne udziału w szkoleniach online live

 • Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerkę internetową.
 • Szkolenia językowe w formule online live prowadzone przy użyciu aplikacji MS Teams. 
 • Program umożliwia skorzystanie ze szkolenia w przeglądarce Chrome, Firefox, Internet Explorer bez konieczności dodatkowego instalowania aplikacji.
 • Uczestnicy dołączają na zajęcia poprzez akceptację zaproszenia "Dołącz na spotkanie w MS Teams" lub logując się przez serwer KSAP bezpośrednio na szkolenie językowe -szczegółowe instrukcje w tej sprawie uczestnicy otrzymują e-mailem 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Kontakt

w sprawie kwalifikacji na kursy językowe:

   

Pliki do pobrania