Kursy językowe ONLINE LIVE

na ekranie komputera czarna tablica z tekstem napisanym białą kredą "(n)ever (s)top learning". Za komputerem siedzi kobieta

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą specjalistycznych treningów z języka angielskiego w formie ONLINE LIVE. 
Oferta jest na bieżąco uzupełniana.

Uwzględniając meodykę nauczania programy szkoleń zostały skrócone do 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się  3 razy w tygodniu w wymiarze po 150 minut dziennie.

Cena szkolenia wynosi 320,00 zł/osobę.
Liczebność grupy 6-8 osób.

Wymagania techniczne udziału w szkoleniach online live

 • Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerkę internetową.
 • Szkolenia językowe w formule online prowadzone będą poprzez aplikację MS Teams
 • Program umożliwia skorzystanie ze szkolenia na przeglądarce Chrome, Firefox, Internet Explorer bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
 • Uczestnicy dołączają na zajęcia przez akceptację zaproszenia "Dołącz na spotkanie w MS Teams", które otrzymują na e-maila 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (prosimy o połączenie 10 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji)

Zgłoszenia i terminy

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 dni przed terminem uruchomienia zajęć:

Kwalifikacja do grup

 • Z kandydatami, którzy nie uczestniczyli dotychczas w szkoleniach językowych KSAP zostanie przeprowadzona telefonicznie rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowę poprowadzi Pan James Richards, który jest koordynatorem nauczania języka angielskiego w KSAPie. W tym miejscu szczególnie prosimy o podanie aktualnych numerów telefonów (służbowe niejednokrotnie „milczą”). 
 • Powiadomienie o wyniku kwalifikacji i uruchomieniu szkolenia zostanie wysłane e-mailem do pracodawców lub osób zgłaszających się indywidualnie 2-3 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

Zaliczenie

 • na podstawie obecności – co najmniej  80% ogólnej liczby godzin dydaktycznych

Opłata za kurs

 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu szkolenia
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć – przelewem na kono:
  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu

Kursy językowe dla absolwentów KSAP

Absolwenci kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) mogą uczestniczyć w kursach językowych online live na ogólnych zasadach, z uwzględnieniem 10% rabatu.

Kontakt