Projekty aktualnie realizowane


Projekty adresowane do administracji polskiej – krajowe


mężczyzna trzymający tablet, nad którym widoczne są sześciokąty z ikonkami. Na tym tle napis Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej


Mężczyzna siedzi przy stole, pisze na kartce. Na stole stoją pieczątki.

Akademia Zamówień Publicznych

  • 144h dydaktyczne

Trzy kobiety i mężczyzna siedzą przy stole i rozmawiają, jeden mężczyzna stoi obok i trzyma teczke

Warsztaty „Zarządzanie i Przywództwo” dla Dyrektorów Generalnych


Logo Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego


Projekty adresowane do administracji polskiej – ponadnarodowe


osiem skrzyżowanych rąk, napis Akademia zarządzania

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

  • I stopień – zarządzanie operacyjne
  • 20 dni szkoleniowych
  • realizowana we współpracy z HAUS (Helsinki), UPS (Budapeszt)
  • finansowany ze środków UE (w ramach POPOWER)

logo projektu Synergia

SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

  • 22 dni szkoleniowe
  • projekt realizowany we współpracy z IPA (Sofia), UPS (Budapeszt), LSPA (Ryga)
  • finansowany ze środków UE (w ramach PO WER)

Projekty adresowane do administracji spoza Polski


logo partnerstwa wschodniego

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

  • finansowana ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP