Projekty aktualnie realizowane


PROJEKTY ADRESOWANE DO ADMINISTRACJI POLSKIEJ – KRAJOWE


logo ATEK

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej


mężczyzna trzymający tablet, nad którym widoczne są sześciokąty z ikonkami. Na tym tle napis Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej


Mężczyzna siedzi przy stole, pisze na kartce. Na stole stoją pieczątki.

Akademia Zamówień Publicznych

 • 144h dydaktyczne

Kobieta i mężczyzna stoją przy białej tablicy. Kobieta pisze na tablicy.

Akademia Trenera Wewnętrznego

 • 48h dydaktycznych


na stole stoi laptop z wyświetloną flagą UE i zamkniętą kłódką. Przy stole siedzi mężczyzna i pisze na laptopie.

Studium dla Inspektorów Ochrony Danych w Administracji Publicznej


kłódka na tle niebieskich okręgów

Studium Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa

 • 42h dydaktyczne
 • realizowane pod patronatem Marka Zagórskiego, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji

dwie dłonie trzymające długopisy i zadrukowaną tekstem kartkę

Studium Zamówień Publicznych

 • 32h dydaktyczne

Trzy kobiety i mężczyzna siedzą przy stole i rozmawiają, jeden mężczyzna stoi obok i trzyma teczke

Warsztaty „Zarządzanie i Przywództwo” dla Dyrektorów Generalnych


Logo Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego


PROJEKTY ADRESOWANE DO ADMINISTRACJI POLSKIEJ – PONADNARODOWE


osiem skrzyżowanych rąk, napis Akademia zarządzania

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

 • I stopień – zarządzanie operacyjne
 • 20 dni szkoleniowych
 • realizowana we współpracy z HAUS (Helsinki), UPS (Budapeszt)
 • finansowany ze środków UE (w ramach POPOWER)

logo projektu Synergia

SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

 • 22 dni szkoleniowe
 • projekt realizowany we współpracy z IPA (Sofia), UPS (Budapeszt), LSPA (Ryga)
 • finansowany ze środków UE (w ramach PO WER)

PROJEKTY ADRESOWANE DO ADMINISTRACJI SPOZA POLSKI


logo partnerstwa wschodniego

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

 • finansowana ze środków polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP

flaga Ukrainy

Support to Comprehensive Reform of Public Administration in Ukraine

 • w konsorcjum z CPM Consulting Group (Łotwa, Estonia), Ecole Nationale d’Administration (Francja), SIPU Swedish Institute for Public Administration (Szwecja) oraz EURECNA (Włochy)