Wprowadzenie

Mężczyzna stoi przy mównicy i przemawia do osób siedzących na Auli

Ważną częścią misji KSAP jest kształcenie pracowników oraz kadr wyższych urzędników administracji w formie różnorodnych programów i projektów, krajowych i międzynarodowych. Szkoła opracowuje ofertę programów tak, by odpowiadały one na wyzwania, przed którymi stają pracownicy administracji publicznej.

       Drzewo przedstawiające partnerów krajowych i zagranicznych KSAP

Szkoła stara się uwrażliwić instytucje publiczne na znaczenie kształcenia urzędników. To dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji pracowników administracja publiczna może sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi kraj.

Efektem programów i projektów KSAP jest podniesienie sprawności działania urzędów. KSAP angażuje doświadczonych ekspertów oraz praktyków, którzy korzystają z najnowocześniejszych, interaktywnych form kształcenia. Szkoła we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizuje wiele przedsięwzięć: konferencje, seminaria, projekty szkoleniowe, rozwojowe i in.

KSAP jest aktywnym podmiotem w sieciach międzynarodowych instytucji działających na rzecz podnoszenia jakości kształcenia administracji publicznej. Szkoła współpracuje z podobnymi ośrodkami kształcenia kadr urzędniczych z wielu krajów. KSAP jest członkiem kluczowych międzynarodowych organizacji tj. Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA), International Institute of Administrative Sciences (IIAS), International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee).