Warsztaty "Zarządzanie i Przywództwo" dla Dyrektorów Generalnych

Trzy kobiety i mężczyzna siedzą przy stole i rozmawiają, jeden mężczyzna stoi obok i trzyma teczke

Program warsztatów "Zarządzanie i Przywództwo" jest dedykowany Dyrektorom Generalnym.

Program został zainicjowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z akceptacją Szefa Służby Cywilnej. Celem programu jest stworzenie propozycji skutecznych rozwiązań służących rozwojowi najwyższej kadry kierowniczej administracji rządowej, wypracowanych wspólnie z dyrektorami generalnymi ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.