Studium Kontroli

Zdjęcie grupowe Uczestników studium kontroli

Celem Studium jest zapewnienie profesjonalnych służb kontroli dla realizacji istotnych zadań nowoczesnej administracji poprzez wzmocnienie kompetencji koordynacji i nadzoru nad kontrolami. 

Program studium kontroli

Studium kontroli administracji rządowej jest unikatowym programem szkoleniowym oferującym profesjonalne, wszechstronne i spójne w skali administracji rządowej przygotowanie kontrolerów do pełnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych oraz wymianę dobrych praktyk w działalności kontrolnej. Studium jest dedykowane koordynatorom i kontrolerom nadzorującym kontrole w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji.

Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego

Celem Studium jest zapewnienie profesjonalnych służb kontroli dla realizacji istotnych zadań nowoczesnej administracji poprzez wzmocnienie kompetencji koordynacji i nadzoru nad kontrolami. Istotą zajęć obejmujących m.in. zarządzanie procesem kontroli w administracji publicznej, zagadnienia prawno-administracyjne oraz aspekty etyczne w pracy kontrolera jest dostarczenie uczestnikom uporządkowanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ukierunkowanych na doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

Rozpoczęcie Studium kontroli administracji rządowej nastąpiło we wrześniu 2013 roku.
Program jest realizowany przez Centrum Oceny Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.