Wprowadzanie zasad etyki i ich nauczanie

Flaga Unii Europejskiej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zrealizowała partnerski projekt „Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie wprowadzania zasad etyki i ich nauczania dla pracowników administracji publicznej”.

Cel projektu

Celem projektu było przeprowadzenie badań porównawczych na temat szkoleń pracowników administracji publicznej w zakresie zasad etyki w krajach partnerskich oraz zaproponowanie najlepszych rozwiązań dla wspomnianych zagadnień w celu poprawy jakości szkoleń, a tym samym wydajności pracy pracowników administracji publicznej. Projekt skupiał się również na porównywaniu kodeksów etyki pracowników administracji publicznej w krajach partnerskich.

Partnerzy projektu

  • czeski Institut pro veřejnou správu Praha,
  • niemiecka Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
  • portugalski Instituto Nacional de Administracao.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. 

 

Pliki do pobrania