Think Ahead!

Flaga Unii Europejskiej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zrealizowała projekt „Think Ahead! Europejski urzędnik państwowy w XXI wieku”.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej korzystając ze wsparcia finansowego uzyskanego z Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” zrealizowała dwa projekty: „Think Ahead! - europejski urzędnik państwowy w XXI wieku” oraz „Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie wprowadzania zasad etyki i ich nauczania dla pracowników administracji publicznej”.

Think Ahead! - europejski urzędnik państwowy w XXI wieku

Dzięki projektowi słuchacze KSAP odbyli dwumiesięczne staże zagraniczne. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło słuchaczom KSAP wsparcie w zdobyciu nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji oraz wykorzystanie sprawności już zdobytych. Celem projektu było również zwiększenie mobilności przyszłych pracowników administracji publicznej, poprzez wsparcie ich kreatywności i kwalifikacji interpersonalnych pierwiastkiem międzynarodowym.

Projekt został podzielony na dwa etapy realizacji

Etap 1

W pierwszym etapie staże odbyła 43-osobowa grupa słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (XVIII Promocja Bronisław Geremek). Staże odbywały się w terminie od 12 października do 4 grudnia 2009 r. Słuchacze odbyli swoje staże w dziewięciu krajach w następującym podziale:

7 osób – Francja
4 osoby – Belgia
11 osób – Niemcy 
6 osób – Włochy
4 osoby – Irlandia
2 osoby – Portugalia
1 osoba – Szwecja
7 osób – Wielka Brytania
1 osoba – Malta

Każdy stażysta zobowiązany był sporządzić raport z przebiegu stażu. Raport składa się z dwóch części plus załączników:
Część I: opis miejsca i przebieg stażu 
Część II: pierwszy temat stażowy to: "Praktyka oceny skutków regulacji w urzędzie stażu z uwzględnieniem opracowanych przez Komisję Europejską standardów oceny wpływu regulacji wspólnotowej - Impact Assesment Guidelines".
19 lutego 2010 roku odbyła się Konferencja Absolwentów, podczas której słuchacze zaprezentowali swoje raporty z przebiegu stażu.

Program Konferencji Absolwentów Promocji Bronisław Geremek

 • 9.30 Otwarcie konferencji dr hab. Jacek Czaputowicz, dyrektor KSAP
 • 9.45 – 10.15 Warsztaty i wyjazdy studyjne słuchaczy XVIII Promocji
  Prowadzenie: Jolanta Wiśniewska, dr Marcin Sakowicz, Łukasz Wielocha i Jarosław Szajner „Partycypacja społeczna w działaniu administracji na tle rozwiązań w państwach UE” 
 • 10.15 – 12.00 OSR w krajach Europy Kontynentalnej
  Prowadzenie: Magdalena Szuber, Artur Kopijkowski – Gożuch, Naczelnik Wydziału Reformy Regulacji, Ministerstwo Gospodarki
  Niemcy (poziom federalny) Adam Kańtoch
  Niemcy Jolanta Wiśniewska
  Francja Anna Siemaszko
  Belgia Krzysztof Danecki
  komentarz prof. Wojciech Góralczyk
  dyskusja
 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 13.45 OSR w krajach anglosaskich i w Portugalii
  Prowadzenie: Jolanta Wiśniewska
  Wielka Brytania Michał Markocki
  Wielka Brytania Aleksander Cichy
  Irlandia Paweł Höffner i Maciej Klimowicz
  Portugalia Łukasz Wolin i Andrzej Radniecki
  komentarz dr Irena Jackiewicz
  dyskusja
 • 13. 45 Zamknięcie konferencji Dyrektor dr hab. Jacek Czaputowicz

Etap 2

W drugim etapie staże odbyła 24-osobowa grupa słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (12 – mężczyzn i 12 – kobiet). Zasadniczo staż odbywał się w terminie od 3 maja do 25 czerwca 2010 r. (wyjazd 2.05 - powrót 26.06.2010 r.). W jednym przypadku staż trwał krócej, w terminie od 11 maja do 25 czerwca 2010 r. (wyjazd 10.05 - powrót 26.06.2010 r.). Słuchacze odbyli swoje staże w siedmiu krajach w następującym podziale:

3 osoby – Francja
6 osób – Niemcy
5 osób – Włochy
2 osoby – Irlandia
1 osoba – Węgry
5 osób – Wielka Brytania
2 osoby – Malta

Każdy stażysta zobowiązany był sporządzić raport z przebiegu stażu. Raport zawiera dwie części plus załączniki:
Część I: opis miejsca i przebieg stażu 
Część II: drugi temat stażowy to: „Zadania administracji publicznej w czasie pełnienia Prezydencji państwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji odbywania stażu”.

16 lipca 2010 roku odbyła się Konferencja Absolwentów Promocji Królowa Jadwiga, podczas której słuchacze zaprezentowali swoje raporty z przebiegu stażu.
Program Konferencji Absolwentów Promocji Królowa Jadwiga oraz prezentacje uczestników.
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Logo programu leonardo da vinci program uczenie się przez całe życie

 

 

 

Pliki do pobrania