Zgłoszenie do postępowania

Zdjęcie przedstawia czerwoną ikonkę "małpka" w tle widać monitor

Wzór formularza zgłoszenia

 • określa i publikuje Szef Służby Cywilnej,
 • jest uwzględniony w Internetowym Systemu Zgłoszeń KSAP (ISZ)

Procedura zgłoszenia

 1. załóż konto w Internetowym Systemie Zgłoszeń KSAP (ISZ)

  Załóż konto w ISZ

  • możesz to zrobić na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu
  • z jednego adresu e-mail możliwe jest założenie tylko jednego konta
  • ISZ umożliwia zmianę hasła - przycisk „Nie pamiętam hasła”.
  • pomoc znajdziesz w Przewodniku po systemie zgłoszeń
 2. po założeniu konta system poda numer rachunku bankowego oraz wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego
 3. potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail
 4. wypełnij formularz zgłoszenia w ISZ
 5. sprawdź poprawność danych
 6. zapisz dane - dane te można zmieniać do momentu przesłania ich drogą elektroniczną (patrz niżej – pkt 10)
 7. wydrukuj wypełniony formularz
 8. własnoręcznie podpisz wypełniony formularz w wyznaczonych miejscach
 9. uzyskaj na formularzu podpis dyrektora generalnego Twojego urzędu potwierdzający spełnienie warunków przystąpienia do postępowania
 10. zaloguj się na swoje konto w ISZ i prześlij dane zamieszczone w formularzu, naciskając przycisk „wyślij” 

  Przejdź do ISZ

  • UWAGA: Danych zamieszczonych w formularzu zgłoszenia po ich wysłaniu nie będzie można zmieniać.
 11. wnieś opłatę za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego
  • na podany przez ISZ rachunek bankowy KSAP z adnotacją: „postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - 2020 rok”.
  • Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku wynosi 520,00 zł (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 16.01.2020 r. poz. 71).
 12. wypełniony i podpisany formularz wraz z dowodem wniesienia opłaty złóż w terminie od 1 stycznia do 1 czerwca (31 maja - niedziela) bezpośrednio w siedzibie KSAP lub za pośrednictwem poczty na adres: 
  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
   im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
   ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
   z dopiskiem „Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”
  • w razie złożenia złoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego
  • UWAGA: Zgłoszenie musi być złożone w oryginale z odręcznymi podpisami.
 13. po wpłynięciu formularza w wersji papierowej do KSAP, na adres mailowy podany w formularzu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

Niekompletne lub nieprawidłowe zgłoszenie

 • w przypadku złożenia niekompletnego lub nieprawidłowego zgłoszenia zostanie ono zwrócone w celu uzupełnienia lub poprawienia
 • w zwróconym zgłoszeniu wskazane zostaną jego braki lub wady, które wymagają uzupełnienia lub poprawienia
 • zgłoszenie należy uzupełnić lub poprawić w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni
 • w celu uzupełnienia lub poprawienia nieprawidłowego lub niekompletnego zgłoszenia możliwa będzie ponowna edycja formularza w ISZ
 • termin uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostanie złożone bezpośrednio w siedzibie KSAP lub nadane w placówce pocztowej
 • w razie braku uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, a także wówczas, gdy na podstawie uzupełnionego lub poprawionego zgłoszenia nie będzie możliwe potwierdzenie spełnienia warunków przystąpienia do postępowania, zostanie przekazane stosowne zawiadomienie

Kontakt - zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 128 
+48 22 60 80 130 
+48 22 60 80 131 
+48 22 60 80 105
Fax: +48 22 60 80 160 

Akty prawne

Pliki do pobrania