Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w 2022 roku

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym, z miejscem uprawniającym do mianowania, lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Akty mianowania otrzymają:

1. Pracownicy służby cywilnej, którzy:

  • w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego,
  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na dany rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

2. Absolwenci KSAP, którzy:

  • w tym roku złożyli wnioski o mianowanie,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

Podstawa prawna: art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691).

W 2022 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 245. W tym roku o mianowanie wnioskowało 21 absolwentów KSAP.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2022 roku opublikowane w Serwisie Służby Cywilnej.