Harmonogram postępowania w 2022 r.

Uczestnicy postępowania w sali egzaminacyjnej

Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego

 1. za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP wypełnić i wydrukować zgłoszenie
 2. wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (na indywidualny numer konta generowany przy rejestracji)

UWAGA: opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej  w 2022 r. wynosi 602,00 zł  (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2021, poz. 1690).

 1. potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie wraz z dowodem wniesienia opłaty, w terminie do 31 maja 2022 r.:​
  • złożyć w KSAP (kancelaria czynna pn-pt, w godz. 8:00-16:00)
  • lub wysłać listem poleconym na adres KSAP  (decyduje data stempla pocztowego)

UWAGA:  zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Termin i miejsce sprawdzianu wiedzy i umiejętności

UWAGA!
Zmiana miejsca i terminu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku.

W związku z przeznaczeniem Centrum Targowo-Kongresowego Global EXPO przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, konieczne stało się ustalenie alternatywnej lokalizacji na przeprowadzenie sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2022 roku. Dostępność czasowa nowej, odpowiedniej lokalizacji spowodowała jednakże konieczność zmiany również daty przeprowadzenia sprawdzianu. Nowy termin i nowe miejsce sprawdzianu zostały uzgodnione z Szefem Służby Cywilnej.

Nowy termin i miejsce postępowania sprawdzającego:

 • 2 lipca 2022 r.
 • EXPO XXI w Warszawie
  ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie

Harmonogram – planowany
08:00 – 10:30 rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 wejście uczestników do sal
10.45 – 11.00 powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne
11.00 – 12.15 sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min)
12.15 – 13.15 przerwa
13.15 – 15.00 sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)

Wskazówki dojazdu

CENTRUM EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Mapa dojazdu zamieszczona na stronie EXPO XXI

Dojazd z DWORCA WARSZAWA ZACHODNIA:
Autobusy linii:
154 kierunek STARE BEMOWO
184, 186 kierunek MŁOCINY
Przystanek początkowy: Dw. ZACHODNI 02
Przystanek końcowy: PARAFIALNA 02 (uwaga przystanek na żądanie)
510 m pieszo
Trasa alternatywna:
DW. Zachodni – Prądzyńskiego 12/14
1200 m pieszo

Dojazd z DWORCA CENTRALNEGO:
Autobusy linii:
112 kierunek OS. GÓRCZEWSKA
Przystanek początkowy: DW. CENTRALNY 12
Przystanek końcowy: PKP WOLA (KASPRZAKA) 02
880 m pieszo

Autobusy linii:
517 kierunek URSUS-NIEDŻWIADEK
Przystanek początkowy: DW. CENTRALNY 02
Przesiadka: DW. ZACHODNI 02
DALEJ JAK Z DWORCA ZACHODNIEGO

Autobusy linii:
127 kierunek NOWE WŁOCHY
Przystanek początkowy: Dw. CENTRALNY 02
Przesiadka: DW. ZACHODNI 02
DALEJ JAK Z DWORCA ZACHODNIEGO

Dojazd z LOTNISKA CHOPINA PRZYLOTY:
Autobusy linii:
175 kierunek PL. PIŁSUDSKIEGO
Przystanek początkowy: LOTNISKO CHOPINA PRZYLOTY 02
Przesiadka UNIWERSYTET MEDYCZNY 02
dalej
136 kierunek MŁYNÓW
Przystanek końcowy: PARAFIALNA 02 (uwaga przystanek na żądanie)
510 m pieszo

S2 (kolej SKM) kierunek SULEJÓWEK MIŁOSNA
Przystanek początkowy: LOTNISKO CHOPINA PRZYLOTY 01
Wysiadamy: WARSZAWA JEROZOLIMSKIE 01 310 m pieszo
178 kierunek KONWIKTORSKA
Przystanek początkowy: PKP WKD JEROZOLIMSKIE 01 (na żądanie)
Przystanek końcowy: PARAFIALNA 02 (uwaga przystanek na żądanie)
510 m pieszo

Dojazd z DWORCA WARSZAWA WSCHODNIA:
Kierunek:
Koleje Mazowieckie (KM) - WARSZAWA ZACHODNIA, SKIERNIEWICE, SOCHACZEW, RADOM,
lub
SKM: PRUSZKÓW, WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA
Przystanek początkowy: DW. WSCHODNI
przystanek końcowy: WARSZAWA ZACHODNIA
(uwaga na różne rodzaje biletów SKM i KM)
DALEJ JAK Z DWORCA ZACHODNIEGO

Opublikowanie wyników

 • wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej

 • publikacja wyników zwykle następuje na przełomie sierpnia i września

Wręczenie aktów mianowania

 • termin wręczenia aktów mianowania określany jest po ustaleniu listy osób uprawnionych do mianowania

 • zwykle wręczenie aktów mianowania ma miejsce późną jesienią

Kontakt – zespół sprawdzający


Data modyfikacji: 22.04.2022