Harmonogram postępowania w 2022 r.

Uczestnicy postępowania w sali egzaminacyjnej

Składanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego

 • za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP wypełnić i wydrukować zgłoszenie

 • wnieść opłatę za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (na indywidualny numer konta generowany przy rejestracji)

  UWAGA: opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej  w 2022 r. wynosi 602,00 zł  (20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 15.09.2021, poz. 1690).

 • potwierdzone wymaganymi podpisami  zgłoszenie wraz z dowodem wniesienia opłaty złożyć w KSAP lub wysłać listem poleconym na adres KSAP w terminie do 31 maja 2022 r.  (decyduje data stempla pocztowego

  UWAGA: zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

 • termin:  25 czerwca 2022 r. (sobota)

 • miejsce:  Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie

  UWAGA: miejsce przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na granicy dzielnic Targówek i Białołęka, w okolicy stacji kolejowej Warszawa Toruńska i Trasy Toruńskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z mapką dojazdu, w szczególności w przypadku przyjazdu samochodem – konieczność uwzględnienia różnych wariantów wjazdu w zależności od kierunku przybycia. Parking dla samochodów jest bezpłatny. Możliwy dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia – należy wysiąść na stacji Warszawa Toruńska. Dojście pieszo ze stacji zajmuje około 20 minut (1,5 km).

mapa przedstawiająca umiejscowienie Targowo-Kongresowe Global EXPO

Opublikowanie wyników

 • wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej

 • publikacja wyników zwykle następuje na przełomie sierpnia i września

Wręczenie aktów mianowania

 • termin wręczenia aktów mianowania określany jest po ustaleniu listy osób uprawnionych do mianowania

 • zwykle wręczenie aktów mianowania ma miejsce późną jesienią

Kontakt – zespół sprawdzający