Rekrutacja 2022

ręka pisząca długopisem na białej kartce leżącej na stole

Sprawdź → co oferuje KSAP

Wyniki rekrutacji 2022

Harmonogram rekrutacji 2022

checkbox

   I etap

 • ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego (przesyłana wraz ze zgłoszeniem w terminie od 15 czerwca do 12 sierpnia 2022 r.)
 • sprawdzian umiejętności oraz  sprawdzian wiedzy ogólnej  (26 sierpnia 2022 r.)
 • sprawdzian znajomości języka obcego oraz test sytuacyjny (27 sierpnia 2022 r.)
grafika dłoni z wysuniętym do góry kciukiem

   II etap – ocena zintegrowana

 • test MAPP (3-7 września 2022 r.)
 • sesja assessment center (AC) (12-30 września 2022 r.)

   III etap

 • rozmowy kwalifikujące (11-13 października 2022 r.)

Przykładowe testy z lat poprzednich znajdują się w plikach do pobrania.

Kontakt

Obsługa Internetowego Systemu Zgłoszeń
Biuro Spraw Personalnych
Tel. +48 22 60 80 131

W sprawach merytorycznych
Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
+48 22 60 80 218
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220                                       
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 221

E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak przygotować się do rekrutacji do KSAP?

Przykładowe testy wiedzy oraz z języków obcych z lat ubiegłych znajdują się poniżej w plikach do pobrania. Nie udostępniamy przykładowych testów umiejętności, testu sytuacyjnego ani testu MAPP, są to specjalne narzędzia psychologiczne i raczej nie ma możliwości by się do nich przygotować. Proponujemy przyjść na egzamin wypoczętym i swobodnie udzielać odpowiedzi na pytania, zgodnie z własnym przekonaniem.

 1. Jak długo trwa nauka w KSAP?

Kształcenie w KSAP trwa ok półtora roku, ma charakter stacjonarny, ciągły bez podziału na semestry.  Nie może być łączone ani z pracą ani z nauką w innych instytucjach.

 1. Kto otrzymuje stypendium 4900 zł brutto?

Stypendium w pełnej  wysokości otrzymuje każdy słuchacz KSAP, nie musi spełnić żadnych dodatkowych warunków.

 1. Jakie uprawnienia pracownicze przysługują słuchaczom i absolwentom KSAP?
 • Każdy słuchacz otrzymuje stypendium opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (4900 zł brutto).
 • Słuchacze posiadają obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, zdrowotne).
 • Okres kształcenia w KSAP zalicza się do uprawnień pracowniczych.
 • Słuchaczom KSAP, którzy przed rozpoczęciem kształcenia byli pracownikami administracji publicznej, na okres kształcenia w KSAP przysługuje urlop bezpłatny.
 1. Czy można ubiegać się o przyjęcie do KSAP przed obroną pracy magisterskiej?

Aby zostać dopuszczonym do postępowania rekrutacyjnego, należy w wyznaczonym terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów – skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne lub skan oświadczenia o wyznaczonym terminie obrony. Istotne jest, by złożyć dyplom przed zakończeniem procesu rekrutacji (czyli wszystkich jego etapów).

 1. Ilu języków uczą się słuchacze KSAP?

Każdy słuchacz uczy się obowiązkowo języka angielskiego oraz francuskiego lub niemieckiego. Pierwszym językiem obcym słuchacza jest język, który słuchacz zdawał podczas rekrutacji do KSAP. Słuchacz uczestniczy również w zajęciach z drugiego języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki). Słuchacze mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach z innych języków obcych. Więcej nt. nauczania języków obcych.


Data publikacji: 1 czerwca 2022 r.
Data modyfikacji: 14 października 2022 r.

Pliki do pobrania

Wideo