Rekrutacja 2021

ręka pisząca długopisem na białej kartce leżącej na stole

Sprawdź → co oferuje KSAP

Wyniki

Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji 2021

Harmonogram rekrutacji 2021

checkbox

   I etap

  • ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego (przesyłana wraz ze zgłoszeniem w terminie od 1 czerwca do 12 sierpnia 2021 r.)
  • sprawdzian umiejętności oraz  sprawdzian wiedzy ogólnej  (27 sierpnia 2021 r.)
  • sprawdzian znajomości języka obcego oraz test sytuacyjny (28 sierpnia 2021 r.)
grafika dłoni z wysuniętym do góry kciukiem

   II etap – ocena zintegrowana

  • test MAPP (online, w terminie 6-10 września 2021 r.)
  • sesja assessment center (AC) (13 września – 1 października 2021 r.)

   III etap

  • rozmowy kwalifikujące (12-14 października 2021 r.)

Przykładowe testy z lat poprzednich znajdują się w plikach do pobrania.

Kontakt

Obsługa Internetowego Systemu Zgłoszeń
Biuro Spraw Personalnych
Tel. +48 22 60 80 131

W sprawach merytorycznych
Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
+48 22 60 80 218
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220                                       
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 221

Fax: +48 22 60 80 160
E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl


Data publikacji: 22 kwietnia 2021 r.
Data modyfikacji: 9 września 2021 r.

Pliki do pobrania