System oceniania

Pan stoi przy flipcharcie.

Ocena przydatności słuchacza do pracy w administracji publicznej dokonywana jest w trakcie kształcenia w KSAP.

Podczas kształcenia w KSAP trzykrotnie dokonywana jest ocena okresowa pracy każdego słuchacza. Komisja Programowo-Dydaktyczna dokonując oceny, bierze pod uwagę:

1. Ocenę postaw i umiejętności (system oceny 360 stopni) sporządzaną na podstawie opinii zebranych od: wykładowców, lektorów, mentorów, pracowników Szkoły i pozostałych słuchaczy

2. Łączną sumę ocen uzyskanych przez słuchacza w ocenianym okresie:

  • oceny z zaliczeń poszczególnych zajęć
  • oceny postępów w nauce obowiązkowych języków obcych;
  • oceny z końcowego sprawdzenia znajomości obowiązkowych języków obcych;
  • ocena z warsztatów problemowych pomnożona razy 2;
  • ocena z krajowego stażu administracyjnego pomnożona razy 2;
  • ocena z zagranicznego stażu administracyjnego pomnożona razy 2.
  • opinię opiekunów stażów.

3. Opinie opiekunów stażów.