Projekty społeczne

biało-czerwona pinezka na tle z czarno-białej mapy. Obok biały napisy: Pinezki Pamięci, #Oznaczamy Państwo, #Śladami Służby Cywilnej

W ramach projektu #Pinezki Pamięci, realizowanego przez słuchaczy XXXI Promocji Witold Pilecki, powstaje interaktywna mapa miejsc na terenie Warszawy w postaci ścieżek edukacyjnych, powiązanych z pionem cywilnym Polskiego Państwa Podziemnego (#PPP) – przede wszystkim Delegaturą Rządu na Kraj. 

Wcześniejsze projekty słuchaczy: Projekt społeczny Ukraina.