Postawy i kompetencje

Kształtujemy postawy i kompetencje osobiste słuchaczy, przygotowując do pełnienia roli profesjonalnego urzędnika i menedżera w nowoczesnej administracji. W oparciu o etos służby cywilnej wspieramy pożądane postawy urzędników, wykorzystując elementy treningu interpersonalnego kształtującego autorefleksję, odpowiedzialność, zdolność do podejmowania decyzji i otwartość.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi oraz diagnozy potencjału pracowniczego przygotowujemy Indywidualny Program Rozwoju.