Polityka międzynarodowa

Wycinek flagi UE

Słuchacze poznają problematykę polskiej polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej.

Polska polityka zagraniczna

Słuchacze poznają problematykę polskiej polityki zagranicznej. Zdobywają wiedzę o procesach kształtowania tej polityki, a także o jej treści oraz bieżących uwarunkowaniach. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami analizy tej polityki.

Problematyka Unii Europejskiej

Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia funkcjonowania administracji publicznej w państwach UE. Zdobywają wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonują instytucje państwa w różnorodnych strukturach Unii Europejskiej. Analizują problematykę uczestnictwa administracji krajowej w unijnym procesie podejmowania decyzji oraz wdrażania unijnego prawa na poziomie krajowym. Zajęcia przygotowują słuchaczy do prawidłowego reprezentowania Polski w gremiach decyzyjnych i w administracji UE.