Administracja i prawo

cztery osoby rozmawiają ze sobą

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji publicznej, prawa administracji publicznej, polityk publicznych oraz zarządzania publicznego.

Administracja publiczna

Zajęcia dotyczą aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform i modernizacji w administracji rządowej i samorządowej w Polsce i w innych krajach rozwiniętych. Słuchacze zapoznają się także z organizacją i zasadami pracy służby cywilnej oraz zasadami i technikami przygotowywania dokumentów urzędowych. Wykładowcy prezentują najnowsze trendy w rozwoju nauki o administracji.

Prawo administracji publicznej

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu publicznoprawnych form i procedur działania administracji publicznej, sądowej kontroli administracji, prawa finansowego oraz prawa prywatnego stosowanego w praktyce administracji publicznej. Podczas warsztatów legislacyjnych poznają zasady i techniki redakcji przepisów prawnych.

Polityki publiczne

Słuchacze poznają zasady i praktykę formułowania, podejmowania decyzji i koordynowania realizacji polityk publicznych. Poznają metody ich analizy i ewaluacji oraz problemy uwarunkowań wynikających z relacji administracji z jej otoczeniem politycznym i społecznym.