Program kształcenia

pięć osób patrzyn na broszurę

KSAP przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej.

Nauka w KSAP trwa od 18 do 20 miesięcy, w trakcie których słuchacze zdobywają zarówno odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnej i rzetelnej pracy w służbie cywilnej.

Program kształcenia ma charakter aplikacyjny, interdyscyplinarny i otwarty, co umożliwia modyfikację i uzupełnianie go w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby administracji. Zajęcia prowadzą praktycy z administracji, akademicy, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Program kształcenia podzielony jest na 4 bloki programowe:

W programie kształcenia są także:

Zobacz szczegóły programu kształcenia.

Pliki do pobrania