Kariera w administracji publicznej

czterech młodych uśmiechniętych ludzi, w tle półki z książkami

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają ich do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają im solidne podstawy rozwoju dalszej profesjonalnej kariery.

Ponad 1 300 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Zgodnie z ustawą o KSAP absolwenci Szkoły są zobowiązani do podjęcia pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów. Oferowane absolwentom stanowiska pracy to przeważnie stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, rzadziej naczelnika wydziału. Dalsza kariera i szanse awansu zależą od zaangażowania absolwenta.

grafika przedstawiająca miejsca pracy absolwentów KSAP

Mianowanie

Dyplom ukończenia KSAP umożliwia uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej - wystarczy podjąć zatrudnienie do końca maja danego roku, aby jeszcze w tym samym roku (najczęściej w grudniu) zostać mianowanym.

Urzędnik służby cywilnej podlega nieco surowszym rygorom niż pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Urzędnika mianowanego obowiązują m.in. większa dyspozycyjność i elastyczność czasu pracy. W zamian za to uzyskuje on pewne szczególne uprawnienia. Należą do nich między innymi:

  • większa stabilność zatrudnienia,
  • zwiększony wymiar urlopu
  • dodatki do wynagrodzenia

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP

Absolwenci KSAP tworzą szczególną społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach polskiej administracji publicznej.

Większość z ponad 1 300 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych.

Absolwenci KSAP utrzymują stałe więzi ze Szkołą, propagują jej tradycje i współczesne osiągnięcia. Powracają do KSAP jako praktycy służąc jako mentorzy, prowadząc zajęcia i warsztaty dla młodszych roczników.

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP, działające już od 1993 r., propaguje idee profesjonalnej, przyjaznej i oddanej służbie obywatelom administracji publicznej.

Przejdź do serwisu Stowarzyszenia Absolwentów

 

 

Znani absolwenci KSAP

Już w pierwszych historycznych rocznikach znalazły się takie osoby jak minister obrony narodowej, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były szef Kancelarii Premiera Mariusz Błaszczak, Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, były szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i minister spraw wewnętrznych śp. Władysław Stasiak, była komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz średnich i małych przedsiębiorstw i byla wicepremier w rządzie Donalada Tuska Elżbieta Bieńkowska, były szef Gabinetu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i ambasador RP w Singapurze Waldemar Dubaniowski, były wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, były ambasador RP w Waszyngtonie Robert Kupiecki, były Szef Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel, prezydent Koszalina Piotr Jedliński a także były Szef Służby Cywilnej i były dyrektor KSAP Jan Pastwa.

Pliki do pobrania

Wideo

Znani absolwenci KSAP

  • Dobrosław Dowiat-Urbański

    Dobrosław Dowiat-Urbański

    Szef Służby Cywilnej. Absolwent VII Promocji KSAP Eugeniusz Kwiatkowski (1997-1999).