Dlaczego warto

uśmiechnięci młodzi ludzie w bibliotece KSAP

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w dniu 14 kwietnia 2023 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Ustawa nowelizująca została opublikowana w dniu 26 czerwca 2023 r. (Dz.U. poz. 1195) i wejdzie w życie z dniem 27 września 2023 r.

Termin rekrutacji słuchaczy na nowych warunkach zostanie ogłoszony jesienią. Prosimy o śledzenie strony www.ksap.gov.pl oraz mediów społecznościowych Szkoły.

Prestiż Krajowej Szkoły przyciąga kandydatów z całej Polski.

Czas spędzony w KSAP to aktualna wiedza przekazywana w formie wykładów, warsztatów, konwersatoriów, wizyt studyjnych, symulacji i gier strategicznych. To doskonałe połączenie teorii i praktyki.

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej kształcimy do służby publicznej dlatego też, oferując duże możliwości, stawiamy wysokie wymagania.

Pogłębiaj wiedzę, rozwiń zainteresowania, naucz się języków obcych!

Sprawdź zdobytą wiedzę w praktyce, poznaj inne kultury, poszerz horyzonty!

Kreuj postawy, wymieniaj doświadczenia, nawiązuj przyjaźnie!

 

Sprawdź → co oferuje KSAP

Zapewniamy każdemu słuchaczowi:

 • rozwój kompetencji i umiejętności zarządczych
 • unikalną możliwość poznania pracy w wielu instytucjach publicznych
 • stypendium (dla każdego słuchacza 4900 zł brutto)
 • gwarancję zatrudnienia
 • mianowanie w służbie cywilnej (po ukończeniu KSAP i podjęciu pracy w administracji)
 • staż zagraniczny (6 tygodni) – zazwyczaj w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej
 • dwa kilkumiesięczne staże krajowe – zazwyczaj w centralnych urzędach administracji publicznej
 • intensywną naukę języków obcych
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych
 • dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej administracji
 • udział w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa
 • program mentoringowy
 • ubezpieczenie społeczne
 • możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP (w centrum Warszawy)

Okres kształcenia w KSAP zalicza się do uprawnień pracowniczych.

Słuchaczom KSAP, którzy przed rozpoczęciem kształcenia byli pracownikami administracji publicznej, na okres kształcenia w KSAP przysługuje urlop bezpłatny.

Program kształcenia w KSAP uwzględnia rzeczywiste potrzeby i oczekiwania administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego, praktycy i wybitni urzędnicy administracji publicznej, często absolwenci KSAP, świetnie znający potrzeby przyszłych pracodawców.

Jeżeli chcesz służyć Polsce – zapraszamy!


Opis filmu "Dlaczego warto uczyć się w KSAP?"

Pliki do pobrania

Wideo