Wykaz czasopism

Wnętrze biblioteki KSAP

W czytelni mają Państwo do dyspozycji ponad 70 czasopism polskich i zagranicznych z zakresu administracji, prawa oraz polityki.

Poniżej znajduje się wykaz prenumerowanych czasopism z linkami do stron wydawców. Taki dostęp pozwala na przeszukiwanie online zawartości przeglądanych tytułów. Pozycje uporządkowane są alfabetycznie.
Prasa codzienna polska i zagraniczna (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Financial Times, Le Monde, Die Welt) jest dostępna w siedzibie KSAP na I piętrze. 

Czasopisma dostępne w bibliotece KSAP w 2018 r.

1. Administrative Science Quaterly, kwartalnik, ISSN 0001-8392, link do strony www: asq.sagepub.com

2. Arbitraż i Mediacja, kwartalnik, ISSN 1898-942X

3. Arkana, dwumiesięcznik, ISSN 1233-6882, link do strony www: portal.arcana.pl 

4. Bezpieczeństwo Narodowe (dar), kwartalnik, ISSN 1896-4923, link do strony www: bbn.gov.pl/pl/publikacje-i-dokumenty

5. Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dar), kwartalnik, link do strony www: mf.gov.pl

6. Deutschland (dar), kwartalnik, ISSN 1617-9552, link do strony www: deutschland.de

7. Dialog: pismo dialogu społecznego (dar), 3 x w roku, ISSN  1734-9117, link do strony www: dialogmagazin.eu

8. Do Rzeczy, tygodnik, ISSN 2299-8500, link do strony www: dorzeczy.pl

9. The Economist, tygodnik, ISSN 0013-061X, link do strony www: economist.com

10. Europarecht, dwumiesięcznik, ISSN 0531-2485

11. European Union Politics, kwartalnik, ISSN 1465-1165, link do strony www: eup.sagepub.com

12. European Voice, tygodnik, ISSN 1370-6012, link do strony www: europeanvoice.com

13. Europejski Przegląd Sądowy, miesięcznik, ISSN 1895-0396

14. L’Express, tygodnik, ISSN 0014-5270, link do strony www: lexpress.fr

15. Forum, dwutygodnik, ISSN 0015-8402, link do strony www: forumdwutygodnik.pl

16. Gazeta Bankowa (dar), miesięcznik, ISSN 0860-7613, link do strony www: wgospodarce.pl

17. Governance, kwartalnik, ISSN 0952-1895

18. Harvard Business Review Polska, miesięcznik, ISSN 1730-3591, link do strony www: hbrp.pl

19. International Journal of Public Policy, dwumiesięcznik, ISSN 1740-0600, link do strony www: inderscience.com

20. International Relations, kwartalnik, ISSN 0047-1178, link do strony www: uk.sagepub.com

21. International Review of Administrative Sciences (dar), kwartalnik, ISSN 0020-8523, link do strony www: ras.sagepub.com

22. Journal of Public Administration: research & theory, kwartalnik, ISSN 1053-1858, link do strony www: jpart.oxfordjournals.org

23. Kontrola Państwowa, dwumiesięcznik, ISSN 0452-5027, link do strony www: nik.gov.pl/kontrola-panstwowa

24. Mazowsze: studia regionalne (dar), kwartalnik, ISSN 1689-4772, link do strony www: mbpr.pl/archiwum

25. Mówią Wieki, miesięcznik, ISSN 1230-4018, link do strony www: mowiawieki.pl

26. Na Wokandzie (dar), kwartalnik, ISSN 2081-4852, link do strony www: nawokandzie.ms.gov.pl

27. Newsweek Polska, tygodnik, ISSN 1642-5685, link do strony www: newsweek.pl

28. Nowa Europa, kwartalnik, ISSN 1734-3828

29. Nowa Europa Wschodnia, dwumiesięcznik, ISSN 1899-5543, link do strony www: new.org.pl

30. Nowe Państwo, miesięcznik, ISSN 1231-4765, link do strony www: panstwo.net

31. Państwo i Prawo, miesięcznik, ISSN 0031-0980, link do strony www: czasopisma.lex.pl

32. Polityka, tygodnik, ISSN 0032-3500, link do strony www: polityka.pl/TygodnikPolityka

33. Polski Przegląd Dyplomatyczny, dwumiesięcznik, ISSN 1642-4069, link do strony www: pism.pl

34. Pouvoirs, kwartalnik, ISSN 0152-0768, link do strony www: revue-pouvoirs.fr

35. Przegląd, tygodnik, ISSN 1509-3115 , link do strony www: przeglad-tygodnik.pl

36. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dar), niereg., ISSN 2080-1335, link do strony www: abw.gov.pl

37. Przegląd Legislacyjny, kwartalnik, ISSN 1426-6989, link do strony www: lex.pl

38. Przegląd Polityczny , kwartalnik, ISSN 1232-6488, link do strony www: przegladpolityczny.pl

39. Przegląd Prawa Publicznego, miesięcznik, ISSN 1896-8996

40. Przegląd Sejmowy, dwumiesięcznik, ISSN 1230-5502, link do strony www: sejm.gov.pl

41. Public Administration, kwartalnik, ISSN 0033-3298

42. Public Administration Review (PAR), dwumiesięcznik, ISSN 0033-3352, link do strony www: onlinelibrary.wiley.com

43. Public Personnel Management , kwartalnik, ISSN 0091-0260, link do strony www: ppm.sagepub.com

44. Public Policy and Administration, kwartalnik, ISSN 0952-0767, link do strony www: ppa.sagepub.com

45. La Revue Administrative, dwumiesięcznik, ISSN 0035-0672

46. Revue Francaise d’Administration Publique, kwartalnik, ISSN 0152-7401

47. Samorząd Terytorialny, miesięcznik, ISSN 0867-4973, link do strony www: czasopisma.lex.pl/st

48. Social Policy and Administration, 7 x w roku, ISSN 0144-5596, link do strony www: onlinelibrary.wiley.com

49. Der Spiegel, tygodnik, ISSN 0038-7452, link do strony www: spiegel.de

50. Sprawy Międzynarodowe, kwartalnik, ISSN 0038-853X, link do strony www: pism.pl

51. Stosunki Międzynarodowe, kwartalnik, ISSN 0209-0961, link do strony www: stosunki.pl

52. Studia Europejskie, kwartalnik, ISSN 1428-3052, link do strrony www: ce.uw.edu.pl

53. Sukces, miesięcznik, ISSN 0867-194X, link do strony www: sukcesmagazyn.pl

54. Think Thank Magazyn, kwartalnik, ISSN 2080-3052

55. Transformacje, niereg., ISSN 1230-0292, link do strony www: kozminski.edu.pl

56. Trzeci Sektor, kwartalnik, ISSN 1733-2265, link do strony www: isp.org.pl/kwartalnik

57. Ubezpieczenia Społeczne: teoria i praktyka (dar), miesięcznik, ISSN 1731-0725, link do strony www: zus.pl

58. Uważam Rze, miesięcznik, ISSN 2082-8292, link do strony www: uwazamrze.pl

59. W Sieci, tygodnik, ISSN 2299-5579, link do strony www: wsieci.pl

60. Wprost, tygodnik, ISSN 0209-1747, link do strony www: wprost.pl

61. Zarządzanie Publiczne, kwartalnik, ISSN 1898-3529, link do strony www: ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne

62. Znak, miesięcznik, ISSN 0044-488X, link do strony www: miesiecznik.znak.com.pl 

63. Zoon Politikon (dar), rocznik, ISSN 2082-7806