Biblioteka

Biblioteka KSAP - duży owalny stół z kilkunastoma krzesłami

Celem działania biblioteki jest wspomaganie procesu kształcenia słuchaczy KSAP. Zgromadzony księgozbiór obejmuje ok. 25 tys. woluminów i jest systematycznie powiększany.

Zbiory biblioteki KSAP

Trzon zbiorów stanowią wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej i prawa administracyjnego, stosunków międzynarodowych oraz Unii Europejskiej. W nieco mniejszym zakresie reprezentowana jest tematyka finansów publicznych i ekonomii, prawa cywilnego i konstytucyjnego oraz nauk społecznych.

Biblioteka umożliwia korzystanie z książek elektronicznych (e-booki) za pośrednictwem platformy IBUK Libra oraz z serwisu prawnego Lexis.pl (dostęp zdalny dla słuchaczy, osoby spoza KSAP tylko w czytelni). Prowadzimy też wypożyczenia międzybiblioteczne.

Uprawnieni do korzystania z wypożyczeń

  • słuchacze, absolwenci i pracownicy KSAP (wszystkie materiały, w pełnym zakresie możliwość korzystania zarówno z czytelni i wypożyczalni),
  • współpracownicy i wykładowcy Szkoły (po uzyskaniu zgody Dyrektora KSAP, w pełnym zakresie możliwość korzystania z czytelni i wypożyczalni),
  • inni czytelnicy mogą korzystać z materiałów zgromadzonych w bibliotece na miejscu, po wpisaniu się do książki odwiedzin. Wypożyczenia woluminów czytelnikom spoza Krajowej Szkoły odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25.03.1980 r. w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego (M.P. z 24.04.1980).

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek - piątek: godz. 9.00 - 17.00

Kontakt

Tel. +48 22 60 80 213
E-mail: biblioteka@ksap.gov.pl