Biblioteka

Biblioteka KSAP - duży owalny stół z kilkunastoma krzesłami

Celem działania biblioteki jest wspomaganie procesu kształcenia słuchaczy KSAP. Zgromadzony księgozbiór obejmuje ok. 25 tys. woluminów i jest systematycznie powiększany.

Zbiory biblioteki KSAP

Trzon zbiorów stanowią wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej i prawa administracyjnego, stosunków międzynarodowych oraz Unii Europejskiej. W nieco mniejszym zakresie reprezentowana jest tematyka finansów publicznych i ekonomii, prawa cywilnego i konstytucyjnego oraz nauk społecznych. Biblioteka gromadzi również specjalistyczne encyklopedie, słowniki, leksykony oraz posiada szeroki zasób podręczników do nauki języków obcych.

Biblioteka umożliwia korzystanie z bieżących i archiwalnych czasopism drukowanych i elektronicznych- LEX czytelnia online oraz z serwisu prawnego Legalis.pl (dostęp zdalny dla słuchaczy, osoby spoza KSAP tylko w czytelni).

Biblioteka realizuje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówienia na konkretne pozycje, których nie posiada, a znajdują się w innych placówkach. Prawo do korzystania z tej formy udostępniania mają pracownicy oraz słuchacze. Z materiałów udostępnianych w tej formie można korzystać wyłącznie na miejscu. 

W bibliotece znajdują się komputery z dostępem do internetu, wi-fi, oraz istnieje możliwość drukowania, kopiowania i skanowania.

Uprawnieni do korzystania z wypożyczeń

  • słuchacze, absolwenci i pracownicy KSAP (wszystkie materiały, w pełnym zakresie możliwość korzystania zarówno z czytelni i wypożyczalni),
  • współpracownicy i wykładowcy Szkoły (po uzyskaniu zgody Dyrektora KSAP, w pełnym zakresie możliwość korzystania z czytelni i wypożyczalni),
  • inni czytelnicy mogą korzystać z materiałów zgromadzonych w bibliotece na miejscu, po wpisaniu się do książki odwiedzin. Wypożyczenia woluminów czytelnikom spoza Krajowej Szkoły odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25.03.1980 r. w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego (M.P. z 24.04.1980).