Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - opis filmu

Na pierwszych ujęciach widać budynek KSAP filmowany z powietrza. Nad budynkiem nałożone logo KSAP. Logo składa się z pięciu czerwonych pionowych kresek i umieszczonych pomiędzy nimi liter KSAP w kolorze granatowym oraz napisu w kolorze granatowym Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Podczas całego filmu w prawym górnym rogu widoczne małe białe logo Szkoły.
W prawym dolnym rogu napisy:

W filmie wypowiadają się (w kolejności pojawiania się na ekranie):

 • Katarzyna Szafron, słuchaczka XXIX Promocji KSAP
 • Monika Rzepecka, Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, absolwentka XI Promocji KSAP
 • Tomasz Mraz, słuchacz XXIX Promocji KSAP
 • James Richards, koordynator do spraw nauczania języka angielskiego
 • doktor Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
 • Marek Jarentowski, koordynator bloku administracja i prawo
 • Łukasz Wielocha, naczelnik Wydziału Komunikacji z Interesariuszami i Partnerami Zagranicznymi, Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, absolwent XVIII Promocji KSAP
 • Konstatncja Piątkowska, zastępca dyrektora, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska, absolwentka XIII Promocji KSAP

Na filmie, oprócz osób wypowiadających się do kamery, widać słuchaczy KSAP podczas zajęć, nauki w bibliotece, rozmów w holu szkoły.

Na końcu filmu, na tle budynku Szkoły na granatowych i czerwonych prostokątnych polach napisy:

Działalność KSAP

Kształcenie stacjonarne

 • rekrutacja
 • 19 miesięcy kształcenia
 • słuchacze i absolwenci

Kształcenie ustawiczne

 • kursy i szkolenia
 • programy kształcenia
 • e-learning

Wsparcie administracji

 • certyfikacja
 • obserwatorium administracji
 • platforma wymiany

Na kolejnym ujęciu widoczne nowe napisy:

Program kształcenia podzielony jest na cztery bloki programowe

Administracja i prawo

 • służba cywilna
 • polityki publiczne
 • podstawy prawa
 • organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

Polityka międzynarodowa

 • Polska polityka zagraniczna
 • Polska w Unii Europejskiej

Ekonomia i zarządzanie

 • Ekonomia
 • Finanse
 • Zarządzanie

Kształtowanie postaw i kompetencji

 • Etos służby cywilnej
 • Komunikacja społeczna
 • Techniki informacyjne
 • Projekty społeczne
 • Trening kompetencji osobistych
 • Program Mentor

W tle niewyraźna panorama Warszawy i okolic szkoły, napis: Znajdź nas! www.ksap.gov.pl facebook.com/krajowaszkola

Wróć do filmu Krajowa Szkoła Administracji Publicznej