Harmonogram postępowania w 2020 r.

Uczestnicy postępowania w sali egzaminacyjnej

Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 roku

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa, która odwołuje przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 48).
Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2

W związku z powyższym, zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego zostały odesłane uczestnikom na adres kontaktowy, podany w formularzu zgłoszenia, a opłaty za udział w postępowaniu zwrócone na wskazane za pośrednictwem poczty elektronicznej konta.

Data publikacji: 29 maja 2020 r.

Składanie zgłoszeń

  • w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.
    (W 2020 roku 31 maja br. jest dniem wolnym od pracy – termin ulega przedłużeniu do dnia 1 czerwca 2020 r. włącznie. W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.)

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

  • termin: 27 czerwca 2020 r. (sobota)
  • miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie

UWAGA!
Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na granicy dzielnic Targówek i Białołęka, w okolicy stacji kolejowej Warszawa Toruńska i Trasy Toruńskiej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z mapką dojazdu, w szczególności w przypadku przyjazdu samochodem – konieczność uwzględnienia różnych wariantów wjazdu w zależności od kierunku przybycia. Parking dla samochodów jest bezpłatny.

Możliwy dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia – należy wysiąść na stacji Warszawa Toruńska. Dojście pieszo ze stacji zajmuje około 20 minut (1,5 km).

mapa przedstawiająca umiejscowienie Targowo-Kongresowe Global EXPO

Opublikowanie wyników

  • wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i po ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej
  • publikacja wyników zwykle następuje na przełomie sierpnia i września

Wręczenie aktów mianowania

  • termin wręczenia aktów mianowania określany jest po ustaleniu listy osób uprawnionych do mianowania
  • zwykle wręczenie aktów mianowania ma miejsce późną jesienią

Kontakt – zespół sprawdzający

postepowanie@ksap.gov.pl
+48 22 60 80 128 
+48 22 60 80 130 
+48 22 60 80 131 
Fax: +48 22 60 80 160