05.12.2011
Programy i projekty

Szkolenie SENSE dla urzędników z Afganistanu

Uczestnicy szkolenia

9 grudnia zakończyła się kolejna edycja szkolenia SENSE organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest ono finansowane ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej, a uczestnicy w nim 49 urzędników z Afganistanu.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych uruchomiła po raz trzeci szkolenia S.E.N.S.E (Strategic Economic Needs and Security Exercise).
W dniach 3-7 października odbyło się pierwsze, przeznaczone dla osób z krajów Partnerstwa Wschodniego a od 13 do 18 listopada miało miejsce kolejne, w którym udział wzięli urzędnicy z Tunezji.

MSZ podpisało umowę z United States Institute of Peace i na jej mocy powstałe w amerykańskim Institute for Defense Analyses oprogramowanie służące prowadzeniu symulacji będzie używane w KSAP. SENSE jest strategiczną grą komputerowo symulującą zarządzanie pogrążonym w kryzysie państwem. Uczestnicy wcielają się w role różnorodnych podmiotów wewnętrznych państwa oraz jego otoczenia międzynarodowego. Nacisk jest położony na elementy negocjacji i podejmowania decyzji, a także złożoność systemu polityczno-ekonomicznego państwa. Kluczowym elementem są interakcje pomiędzy uczestnikami, z których każdy ma inną rolę i cele przypisane do swojej pozycji w grze.

Symulacja trwa trzy dni i jest prowadzona w języku angielskim. Wcześniej uczestnicy gry przechodzą dwudniowe szkolenie obejmujące m.in. trening negocjacji oraz warsztaty związane z etyką w służbie cywilnej .

Przebieg szkolenia obserwuje przedstawiciel Amerykańskiego Instytutu Pokoju, który jest macierzystą instytucją szkolenia SENSE.

Realizacja gry symulacyjnej odbywa się przy wsparciu informatycznym ekspertów z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

„Program jest realizowany przez MSZ i KSAP ze środków „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP”.

Galeria zdjęć