Wakacyjne kursy językowe

Flagi różnych krajów na masztach

Język angielski

„Let’s talk”  

 • 24 – 28 czerwca 2019 r.  
 • 5 dni w godz. 8:15 – 11:30 
 • 20 godzin lekcyjnych 
 • poziom średniozaawansowany 
 • lektorzy: Joanna Bereś, Anna Cegiełkowska

 „21st – Century Challenges for the public administration” 

 • 24 czerwca – 5 lipca 2019 r. 
 • 10 dni w godz. 8:15-11:30 
 • 40 godzin lekcyjnych, 
 • poziom średniozaawansowany wyższy
 • lektorzy: Paulina Ślepowrońska, Paweł Kolczyński 

 “A Guide to Successful Travel. Professional and non-Professional”

 • 26-28 czerwca 2019 r. 
 • 3 dni w godz. 8:15 – 13:30
 • 20 godzin lekcyjnych, 
 • poziom średniozaawansowany
 • lektor: Marek Janik 

 „Przegląd gramatyczny” 

 • 1-3 lipca 2019 r. 
 • 3 dni w godz. 8:15 – 13:30
 • 20 godzin lekcyjnych, 
 • poziom średniozaawansowany
 • lektor: Joanna Bereś 

 „Welcome to Poland – przyjmowanie zagranicznych gości w Polsce"

 • 3-5 lipca 2019 r.
 • 3 dni w godz. 8:15 – 13:30 
 • 20 godzin lekcyjnych, 
 • poziom średniozaawansowany 
 • lektor: Marta Szymańska-Lewoszewska 

 „Office – e-mail and letter writing” 

 • 3-5 lipca 2019 r. 
 • 3 dni w godz. 8:15 – 13:30
 • 20 godzin lekcyjnych, 
 • poziom średniozaawansowany 
 • lektor: Anna Cegiełkowska 

Język arabski

„Arabski dla początkujących”  

 • 24 czerwca – 5 lipca 2019 r. 
 • 10 dni w godz. 9:00-12:15
 • 40 godzin lekcyjnych
 • poziom zerowy
 • lektor: Szamani Yacoub 

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia do dnia 6 czerwca 2019 r.
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie - jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

 Kwalifikacja do grup

 • na podstawie rozmowy telefonicznej z koordynatorem nauczania języka obcego (w zgłoszeniu należy podać numeru telefonu kontaktowego do kandydata na kurs)
 • rozmowy będą realizowane sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń do 7 czerwca 2019 r. włącznie
  UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl lub faksem 22 60 80 113)
 • informacja o zakwalifikowaniu na poszczególne kursy zostanie przesłana do dnia 17 czerwca 2019 r.

Opłata za kurs

 • 20-godzinny – 700 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • 40-godzinny – 950 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT) *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – wpłata na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu kursu
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto
  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 
  00-922 Warszawa
  w tytule przelewu należy podać imię i nazwiska uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat