Zgłoszenia

Zgłoszenia osób na szkolenia przyjmowane są poprzez Internetowy System Rejestracji Na Szkolenia (ISRNS), za pośrednictwem komórki kadrowo-szkoleniowej urzędu. ISRNS znajduje się pod zewnętrznym adresem www.ksap.gov.pl/isrns.

ISRNS

W celu rozpoczęcia pracy w ISRNS należy przejść do serwisu zewnętrznego i zalogować się.
Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie aktywnego konta.

Poniżej znajduje się guzik z przekierowaniem do ISRNS.
Przejdź do ISRNS

 

Zakładanie konta w ISRNS

Konta dla pracowników działów kadr/szkoleń poszczególnych urzędów zakładane są przez KSAP.
Konto do indywidualnego wypełnienia formularza zgłoszenia po wyznaczeniu Ciebie na szkolenie przez Twój dział kadr/szkoleń możesz założyć samemu w menu załóż konto.

Urzędy nie posiadające konta, proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Ośrodkiem Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego w celu nabycia loginu i hasła do Internetowego Systemu Rejestracji Na Szkolenia

Proces rejestracji lub rezygnacji

Rejestracji kandydata na szkolenie w ISRNS dokonać można najpóźniej do 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć. Po tym terminie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obciąży jednostkę delegującą pełnymi kosztami szkolenia.

Sprawy organizacyjne

W sprawach organizacyjnych oraz dotyczących Internetowego Systemu Rejestracji Na Szkolenia prosimy o kontakt z jednostką:

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Tel.: +48 22 60 80 109
E-mail: anna.michalowska@ksap.gov.pl

Szkolenia językowe
Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Tel.: +48 22 60 80 111
E-mail: hanna.chrostowska-medygral@ksap.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem. Ponadto zastrzegamy w sytuacjach niezależnych od Krajowej Szkoły Administracji Publicznej prawo do odwołania szkolenia.

W przypadku zgłoszenia większej liczby zapotrzebowań KSAP zorganizuje dodatkowe edycje szkoleń.