Wojciech Osiński

Radca ministra, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z aplikacji MS Office dla firm komercyjnych i administracji publicznej. Wieloletni trener współpracujący z KSAP, entuzjasta Excela.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia