Weronika Kostecka

Absolwentka filologii polskiej na wydziale polonistyki UW oraz podyplomowych studiów polityki wydawniczej i księgarstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje m.in. prowadzenie zajęć akademickich i szkoleń z zakresu kultury języka polskiego (dla zróżnicowanych grup odbiorców) na Uniwersytecie Otwartym UW, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP i na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jako redaktor językowy od 2008 r. związana z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, współpracowała także m.in. z Wydawnictwem Naukowym PWN i Wydawnictwem Naukowym Scholar. Obecnie pracownik Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia