Rafał Przech

trener, konsultant i autor publikacji z zakresu public relations w administracji publicznej. Absolwent Podyplomowego Studium Public Relations SGH. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie PR i komunikacji społecznej w urzędzie, które zdobywał pracując m.in. na stanowisku samodzielnym i kierowniczym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Uczestniczył w benchmarkingu obszaru komunikacji społecznej w urzędach, realizowanym ze środków unijnych w ramach projektu KPRM.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia