Rafał Przech

Trener, konsultant i autor publikacji z zakresu public relations i komunikacji społecznej, w tym raportów z zakresu PR w administracji publicznej. Absolwent Podyplomowego Studium Public Relations SGH. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo działaniami z zakresu PR i komunikacji społecznej, m.in. przygotowaniem programów długookresowych z zakresu public relations, kontaktami z mediami, a także dostępem do informacji publicznej. W latach 2001-2012 pracował w oddziale komunikacji społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w tym na stanowisku samodzielnym i kierowniczym. W latach 2010-2011 uczestniczył
w benchmarkingu obszaru komunikacji społecznej w urzędach administracji publicznej, realizowanym ze środków unijnych w ramach projektu KPRM.
Od 2012 r. kierownik oddziału obsługi klienta w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, a także trener wewnętrzny w tej dziedzinie. Urzędnik służby cywilnej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia