Piotr Sitniewski

autor rozprawy doktorskiej ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.), poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2014 i 2016 r.; prowadzi portal www.jawnosc.pl, kierownik projektu www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-2012; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prowadzone szkolenia