Paweł Śliwowski

ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, specjalizuje się w tematyce projektowania, wdrażania i ewaluacji polityk publicznych oraz praktycznego zastosowania podejścia behawioralnego w interwencjach publicznych. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, ewaluacyjnych i szkoleniowych

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia