Patrycja Hrabiec-Hojda

Broker informacji od 8 lat, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji dla firm i instytucji. Opracowała i realizuje autorski kurs efektywnego wyszukiwania informacji. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wielu innych.

Współautorka standardów zawodów: broker informacji oraz specjalista zarządzania informacją. Redaktor naczelna portalu Rynek Informacji.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia