Nela Szyszko-Oniszek

Psycholog organizacji; od ponad 24 lat realizuje szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich; pracowała  jako nauczyciel akademicki na UW prowadząc m.in. zajęcia z negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Doświadczenie  trenerskie, zdobywała we współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi  mi in. S.Wildau i Ch. Moore - CDR Associates,  R. Shonholtz - Partners for Democratic Change,  J.Haynes - Mediation Training Institute; certyfikowany trener facylitowania pracy grupowej i prowadzenia zebrań (Interaction Associates).

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia