Marek Szopa

pracownik Uniwersytetu Śląskiego, profesor, przewodniczący Rady Naukowo-Programowej ekonofizyki. Współzałożyciel i od 25 lat partner firmy szkoleniowej Exbis. Specjalista w dziedzinie zastosowania nauk ścisłych do zarządzania, negocjacji i podejmowania decyzji. Autor ponad 70 prac naukowych i podręczników, m.in. z negocjacji i teorii gier. Wykładowca wielu międzynarodowych konferencji. Jego wykłady na YT mają ponad 200 tysięcy wyświetleń. Twórca  gier symulacyjnych, praktyk szkoleń opartych na dowodach.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia