Małgorzata Sidor-Rządkowska

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, trener, konsultant, wykładowca na studiach MBA; autorka książek i artykułów poświęconych kształtowaniu nowoczesnych strategii personalnych oraz doskonaleniu kompetencji menedżerskich polskiej kadry kierowniczej

Prowadzone szkolenia