Maciej Tański

mediator specjalizujący się w sprawach cywilnych oraz w konfliktach i sporach wewnątrzorganizacyjnych. Szkoli nowych mediatorów i pomaga praktykującym mediatorom w doskonaleniu umiejętności. Jest autorem i współautorem publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym. Od 2005 r. jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Z KSAP współpracuje od 1998 r. W 2015 roku był stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship w USA.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia