Jerzy Bralczyk

Językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

Bloki szkoleniowe