Janusz Niesyto

Emerytowany ambasador tytularny i ad personam, były wieloletni dyrektor Protokołu Dyplomatycznego oraz Gabinetu trzech ministrów w MSZ, były ambasador RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz Finlandii;  wykładowca na wielu renomowanych uczelniach wyższych i podyplomowych oraz kursach doskonalenia kadr administracji państwowej i samorządowej; uczestnik wielu konferencji międzynarodowych  oraz  ważnych delegacji państwowych i rządowych.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia