Ewelina Berniak

Trener, konsultant, Gallup-Certified Strengths Coach. W pracy wykorzystuje też narzędzia MBTI – wspierając klientów indywidualnych i zespoły w podnoszeniu świadomości na temat naturalnych różnic, które nieuświadomione mogą utrudniać komunikację i efektywną współpracę. Jest promotorem nowego podejścia do rozwoju zorientowanego na mocne strony w oparciu o model Gallupa. 

Prowadzone szkolenia