Ewaryst Kowalczyk

Prawnik; doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego; ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach; autor opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia