Ewa Nowińska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalista w zakresie praw na dobrach niematerialnych; sędzia Sądu Arbitrażowego przy KIG, Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komisji Prawa Autorskiego.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia