Adam Ryszewski

Analityk i projektant informatycznych systemów HRM, specjalizacja: analiza i modelowanie zachowań z zakresu kompetencji miękkich, wdrażanie systemowych rozwiązań personalnych, metoda AC/DC.

Bloki szkoleniowe