Szkolenia językowe

Wycinek flagi UE

Chcesz rozpocząć naukę języka obcego lub odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności nabyte kilka lat temu? Chcesz na kursie spotkać inne osoby pracujące w administracji i odbyć kurs dostosowany do Twoich zawodowych potrzeb? Czy chcesz wreszcie opanować język obcy na poziomie zaawansowanym? 

Jeśli tak, oferta językowa KSAP jest ofertą właśnie dla Ciebie! 

JAKIE KURSY JĘZYKOWE organizowane są przez KSAP?

W KSAP proponujemy zajęcia z języka angielskiego, arabskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego
i rosyjskiego. Odbywać się one będą w różnych formach w okresach:

  • 26 lutego – 8 czerwca 2018 r. (oprócz 30 marca i 1 czerwca 2018 r.)   semestr wiosenny
  • 25 czerwca – 6 lipca 2018 r.    wakacyjne kursy językowe 
  • 19 września – 18 grudnia 2018 r.   semestr jesienny                                         

W JAKICH FORMACH organizowane są kursy?

  • Kursy semestralne (50 godzin lekcyjnych) – kierowane są do osób, które preferują pracę równomiernie rozłożoną, mniej intensywną, ale za to przez dłuższy okres (zajęcia 2 razy w tygodniu, 180 minut tygodniowo). Liczebność grup: od 6 do 12 osób. Czytaj więcej

  • Specjalistyczne warsztaty językowe (24 godziny lekcyjne) – kierowane są do osób, które chcą pogłębić znajomość języka obcego w krótszym przedziale czasowym (zajęcia przez 6-8 tygodni - 1 lub 2 razy, typowo 180 minut tygodniowo). Liczebność grup: od 6 do 12 osób. Czytaj więcej

  • Intensywne treningi językowe (20 godzin lekcyjnych) - kierowane są dla osób, które preferują krótkie szkolenia w celu opanowania i odświeżenia danej umiejętności lub pogłębienia wiedzy na konkretny temat
    ( typowo zajęcia przez 3 kolejne dni w tygodniu) Liczebność grup: od 6 do 11 osób. Czytaj więcej

Zgłoszenia

Zgłoszenia osób na kursy przyjmowane są zasadniczo do 31 sierpnia 2018 r. poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia (ISRNS) za pośrednictwem komórki kadrowo-szkoleniowej urzędu lub indywidualnie. Indywidualne zgłoszenie jest możliwe  poprzez wypełnienie  w ISRNS „indywidualnego formularza zgłoszenia” na kurs językowy.

Po tym terminie, w miarę wolnych miejsc, możliwa jest dodatkowa kwalifikacja uczestników na specjalistyczne warsztaty i intensywne treningi językowe, które rozpoczynają się w trakcie semestru.

Informacja o wynikach naboru na poszczególne szkolenia językowe zostanie przekazana pocztą elektroniczną pracodawcom lub osobom, które zgłosiły się indywidualnie:

  • do dnia 19 lutego 2018 r. - semestr wiosenny
  • do dnia 12 września 2018 r. - semestr jesienny

Kontakt

W sprawach naboru proszę kontakotwać się z pracownikami Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego:

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Pliki do pobrania