Szkolenia językowe

Chcesz rozpocząć naukę języka obcego lub odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności nabyte kilka lat temu? Chcesz na kursie spotkać inne osoby pracujące w administracji i odbyć kurs dostosowany do Twoich zawodowych potrzeb? Czy chcesz wreszcie opanować język obcy na poziomie zaawansowanym? 

Jeśli tak, oferta językowa KSAP jest ofertą właśnie dla Ciebie! 

Kursy językowe

W KSAP proponujemy zajęcia z języka angielskiego, arabskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego
i rosyjskiego. Odbywać się one będą w różnych formach w okresach:

  • 4 marca - 14 czerwca 2019 r. ( z wyłączeniem 29-20.04. i 2.05.2019 r.)   semestr wiosenny
  • 24 czerwca – 5 lipca 2019 r.    wakacyjne kursy językowe 
  • 18 września – 18 grudnia 2019 r.   semestr jesienny                                         

Formy kursów

  • Kursy semestralne (50 godzin lekcyjnych) – kierowane są do osób, które preferują pracę równomiernie rozłożoną, mniej intensywną, ale za to przez dłuższy okres (zajęcia 2 razy w tygodniu, 180 minut tygodniowo). Liczebność grup: od 6 do 12 osób. Czytaj więcej

  • Specjalistyczne warsztaty językowe (24 godziny lekcyjne) – kierowane są do osób, które chcą pogłębić znajomość języka obcego w krótszym przedziale czasowym (zajęcia 1 lub 2 razy tygodniowo). Liczebność grup: od 6 do 12 osób. Czytaj więcej

  • Intensywne specjalistyczne treningi językowe (20 godzin lekcyjnych) - kierowane są dla osób, które preferują krótkie szkolenia w celu opanowania i odświeżenia danej umiejętności lub pogłębienia wiedzy na konkretny temat ( typowo zajęcia przez 3 kolejne dni w tygodniu) Liczebność grup: od 6 do 11 osób. Czytaj więcej

Zgłoszenia

Zgłoszenia osób na kursy w semestrze jesiennym przyjmowane są zasadniczo do  30 sierpnia 2019 r. poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia (ISRNS) za pośrednictwem komórki kadrowo-szkoleniowej urzędu lub indywidualnie. 
Indywidualne zgłoszenie jest możliwe poprzez wypełnienie w ISRNS „indywidualnego formularza zgłoszenia” na kurs językowy https://isrns.ksap.gov.pl/jezyki_indywidualny_formularz_zgloszenia/

Po tym terminie, w miarę wolnych miejsc, możliwa jest dodatkowa kwalifikacja uczestników na specjalistyczne warsztaty i intensywne treningi językowe, które rozpoczynają się w trakcie semestru.

Informacja o wynikach naboru na poszczególne szkolenia językowe  w semestrze jesiennym zostanie przekazana pocztą elektroniczną pracodawcom lub osobom, które zgłosiły się indywidualnie do dnia 12 września 2019 r. 

Kontakt

W sprawach naboru proszę kontaktować się z pracownikami Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego:

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Pliki do pobrania