Zaawansowane wyszukiwanie informacji – poziom I

Termin


05-09-2017, 06-09-2017, 07-12-2017, 08-12-2017

Czas trwania

15 godzin dydaktycznych (2dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1000 zł

Adresat

  • asystenci, sekretarki
  • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
  • pracownicy biur analiz rynku, informacji
  • pracownicy działów zakupu, kadr

Cele

Zwiększenie skuteczności w odnajdywaniu potrzebnych informacji. Przyśpieszenie czasu potrzebnego na realizację bieżących zadań związanych z monitoringiem informacji.  Stworzenie własnej bazy źródeł ułatwiającej codzienną pracę.

Efekty szkolenia

  • poznanie technik zaawansowanego wyszukiwania w wyszukiwarkach Google, Bing, Yandex i inne
  • nabycie umiejętności budowania odpowiednich kwerend wyszukiwawczych i posługiwania się odpowiednimi narzędziami wyszukiwawczymi
  • zdobycie wiedzy z zakresu źródeł, oceny i weryfikacji informacji

Blok szkoleniowy

Umiejętności

Program

BLOK I  Wstęp do zaawansowanego wyszukiwania informacji

Kreatywność podstawą dobrego wyszukiwania: ćwiczenia mające na celu pobudzenie kreatywności i podniesienie zdolności do tworzenia nowych słów kluczowych
Podstawy języków informacyjno- wyszukiwawczych oraz rodzaje źródeł informacji – jak dobierać języki i źródła w zależności od tematu
Budowa strategii wyszukiwania informacji
Dodatki do przeglądarki Google Chrome ułatwiające wyszukiwanie i organizację informacji

BLOK II Zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze         

Google Hacking – od wyszukiwania zaawansowanego przez budowanie złożonych zapytań do wyszukiwania specjalistycznego w wyszukiwarkach tematycznych Google
Alternatywy dla Google
Archiwum Internetu oraz specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze
Praktyczne ćwiczenia dotyczące wyszukiwania, pozwalające na utrwalenie materiału

BLOK III  Deep Web, sieć TOR

Czym jest internet ukryty i jak go przeszukiwać
Zasoby dostępne w Deep web
Rejestry i bazy danych - naukowe, państwowe - polskie oraz zagraniczne
Case study

Sieć TOR - podstawowe informacje