Tytuł szkolenia

Zaawansowane wyszukiwanie informacji

Termin

21-03-2019, 22-03-2019

Termin

21-22.03.2019

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

1000.00 PLN

Prowadzący

Małgorzata Drobny

Adresat

 • asystenci, sekretarki
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji
 • pracownicy działów zakupu, kadr

Cele

Zwiększenie skuteczności w odnajdywaniu potrzebnych informacji. Przyśpieszenie czasu potrzebnego na realizację bieżących zadań związanych z monitoringiem informacji.  Stworzenie własnej bazy źródeł ułatwiającej codzienną pracę.

Efekty szkolenia

 • poznanie technik zaawansowanego wyszukiwania
 • w wyszukiwarkach Google, Bing, Yandex i inne
 • nabycie umiejętności budowania odpowiednich kwerend wyszukiwawczych i posługiwania się odpowiednimi narzędziami wyszukiwawczymi
 • zdobycie wiedzy z zakresu źródeł, oceny i weryfikacji informacji

Program

BLOK I  Wstęp do zaawansowanego wyszukiwania informacji           

 • Kreatywność podstawą dobrego wyszukiwania: ćwiczenia mające na celu pobudzenie kreatywności i podniesienie zdolności do tworzenia nowych słów kluczowych
 • Podstawy języków informacyjno- wyszukiwawczych oraz rodzaje źródeł informacji – jak dobierać języki i źródła
 • w zależności od tematu
 • Budowa strategii wyszukiwania informacji

BLOK II Zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze  

 • Google Hacking – od wyszukiwania zaawansowanego przez budowanie złożonych zapytań do wyszukiwania specjalistycznego w wyszukiwarkach tematycznych Google
 • Alternatywy dla Google
 • Archiwum Internetu oraz specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące wyszukiwania, pozwalające na utrwalenie materiału

BLOK III  Podstawowy profilowania firm i osób w Polsce

 • Rejestry i bazy firm
 • Social media jako źródło informacji
 • Case study

BLOK IV Deep Web

 • Czym jest internet ukryty i jak go przeszukiwać
 • Zasoby dostępne w Deep web
 • Rejestry i bazy danych - naukowe, państwowe - polskie oraz zagraniczne
 • Case study