Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej

Termin

04-03-2020, 05-03-2020

Termin

4-5.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady (z wykorzystaniem prezentacji) oraz zadania problemowe, analiza najważniejszych orzeczeń, zapoznanie z przykładami aktów prawa pierwotnego i stanowionego w UE, analiza tekstu, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Piotr Rakowski

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych urzędów odpowiedzialni m.in. za obsługę problematyki unijnej i problematykę prawną UE
 • aplikanci administracyjni
 • w szczególności adresowane do urzędników nieposiadających wykształcenia prawniczego

Cele

Skuteczne wprowadzenie do zajmowania się problematyką prawną UE. Przygotowanie i/lub wzbogacenie kompendium wiedzy z zakresu prawa UE posiadanego przez uczestników szkolenia.. Utrwalenie posiadanej wiedzy i jej rozwinięcie. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie i utrwalenie posiadanej wiedzy
 • przyswojenie kluczowych elementów teoretycznych i praktycznych, związanych z problematyką prawa UE
 • nabycie nowych, kluczowych umiejętności związanych z zajmowaniem się prawem UE w codziennej pracy w urzędzie 

Program

 • prawo krajowe, międzynarodowe i UE
 • organizacje międzynarodowe i jej rodzaje
 • charakter prawny UE, jej cele i zadania
 • Źródła prawa pierwotnego i stanowionego UE
 • Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i najważniejsze orzeczenia
 • Zasady ogólne prawa
 • Stosowanie prawa UE
 • Ochrona prawna w UE i prawa podstawowe
 • system instytucjonalny i organizacyjny w UE
 • Charakterystyka procesu decyzyjnego w UE
 • UE a państwa członkowskie
 • UE a państwa trzecie i organizacje międzynarodowe
 • Konsekwencje prawne negocjacji akcesyjnych
 • Aspekt polityczny a prawo UE
 • Polska a prawo UE